Jacek Purski

Politolog i działacz społeczny. Ekspert
w dziedzinie przeciwdziałania radykalizacji. Od 2017 roku członek ASHOKA. Współpracownik Radicalisation Awareness Network (RAN). W roli konsultanta i eksperta współpracował m.in.
z Policją, CBŚ, Komisją Europejską, OBWE, UEFA, FIFA, MSW, MSZ i innymi.

Aleksandra Panas

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
i Akademii Obrony Narodowej. W przeszłości związana z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz innymi instytucjami rządowymi. Jako wolontariusz Krajowego Centrum Operacyjnego podczas turnieju Euro 2012 odkryła swoją pasję do zagadnień bezpieczeństwa narodowego, szczególnie zwalczania terroryzmu. Stypendystka Uniwersytetu Northeastern Illinois w Chicago. Członek Bractwa Phi Theta Kappa.

Andrzej Kruczyński

Były oficer GROM-u, uczestnik działań specjalnych i misji zagranicznych. Wieloletni szef bezpieczeństwa Stadionu Narodowego
w Warszawie. Wszechstronnie wyszkolony
w zakresie operacji antyterrorystycznych oraz działań sił specjalnych. Współpracował z czołowymi służbami i formacjami zagranicznymi.

Łukasz Świtalski

Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Universidad de Almería
w Hiszpanii. W latach ubiegłych Specjalista w Dziale Bezpieczeństwa Operatora Stadionu Narodowego. Koordynował i szkolił zespół

przewodników SN, służby informacyjne
i porządkowe.

Sergiusz Parszowski

Niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa. Trener i szkoleniowiec. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wykładowca akademicki oraz prelegent konferencji naukowych. Audytor systemów bezpieczeństwa.

Jacek Mazurczak

Główny specjalista ds. monitorowania przestępstw z nienawiści w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
w latach 2014-2016. Autor licznych szkoleń z zakresu zwalczania przestępstw
z nienawiści oraz ochrony praw człowieka. Współpracownik OBWE – Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Tomasz Plaszczyk

Prawnik, major w stanie spoczynku, 16 lat służby w pionie śledczym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku. W trakcie swojej służby prowadził postępowania karne o czyny z art. 256 § kk. Doświadczeniami zdobytymi na tym gruncie dzieli się w publikacjach oraz podczas konferencji i szkoleń.

Celina Chełkowska

Blogerka społeczna, ekspertka ds. promocji
w social media, doradczyni ds. Ekonomii Społecznej. Z wykształcenia coach i pedagog resocjalizacyjny, nauczycielka Edukacji dla Bezpieczeństwa. Autorka pierwszej w Polsce Spółdzielni Socjalnej przy zakładzie poprawczym i była wychowawczyni w ZP Poznań.

Dariusz Kopik

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – wydział Prawa i Administracji. Były oficer Policji. Zajmuje się analizą zabezpieczeń obiektów, opracowywaniem Planów Ochrony
i Planów Infrastruktury Krytycznej.

Gabriel Augustyn

Socjolog o specjalizacji psychologa. Pasjonat bezpieczeństwa imprez masowych z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży. Autor e-booka „Imprezy masowe – teoria i praktyka. Studium przypadku”, pierwszego w Polsce studium dotyczącego imprez masowych. 

Aleksandra Tołczyk

Doktorantka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki przeciwdziałania radykalizacji na obszarze USA i Wielkiej Brytanii i roli zakładów karnych jako miejsc sprzyjających radykalizacji.

Jakub Woroncow

Dziennikarz i publicysta. Jest absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 10 lat zajmuje się badaniami nad II wojną światową, dziejami najnowszymi oraz problematyką terroryzmu i ekstremizmu politycznego w Polsce, Europie i na świecie.