eksperci

Jacek Purski

Politolog i działacz społeczny. Ekspert w dziedzinie przeciwdziałania radykalizacji. Od 2017 roku członek ASHOKA. Współpracownik Radicalisation Awareness Network (RAN). W roli konsultanta i eksperta współpracował m.in. z Policją, CBŚ, Komisją Europejską, OBWE, UEFA, FIFA, MSW, MSZ i innymi.

Jacek Mazurczak

Główny specjalista ds. monitorowania przestępstw z nienawiści w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2014-2016. Autor licznych szkoleń z zakresu zwalczania przestępstw z nienawiści oraz ochrony praw człowieka. Współpracownik Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Tomasz Plaszczyk

Prawnik, major w stanie spoczynku, 16 lat służby w pionie śledczym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku. W trakcie swojej służby prowadził postępowania karne o czyny z art. 256 § 1 i 2 kk. Doświadczeniami zdobytymi na tym gruncie dzieli się w publikacjach oraz podczas konferencji i szkoleń.

Jakub Woroncow

Dziennikarz i publicysta. Jest absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat zajmuje się badaniami nad II wojną światową, dziejami najnowszymi oraz problematyką terroryzmu i ekstremizmu politycznego w Polsce, Europie i na świecie.

Małgorzata Michel

Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagożka resocjalizacyjna, mediatorka, steeetworkerka, działaczka społeczna, aktywistka lokalna. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, kieruje studiami podyplomowymi ze streetworkingu, prowadzi m.in. Koło Naukowe Pedagogów
Resocjalizacyjnych.

Aleksandra Tołczyk

Doktorantka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę przeciwdziałania radykalizacji na obszarze USA i Wielkiej Brytanii, a także rolę zakładów karnych jako miejsc sprzyjających radykalizacji.

Przemysław Witkowski

Dziennikarz, publicysta, wykładowca akademicki; doktor nauk politycznych; studiował stosunki międzynarodowe i kulturoznawstwo; wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim i Collegium Civitas; od kilkunastu lat bada ruchy i grupy radykalne. Zajmuje się również naukowo związkami ideologii i popkultury z naciskiem na propagandę polityczną.

Aleksandra Panas

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
i Akademii Obrony Narodowej. W przeszłości związana z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz innymi instytucjami rządowymi. Jako wolontariusz Krajowego Centrum Operacyjnego podczas turnieju Euro 2012 odkryła swoją pasję do zagadnień bezpieczeństwa narodowego, szczególnie zwalczania terroryzmu. Stypendystka Uniwersytetu Northeastern Illinois w Chicago. Członek Bractwa Phi Theta Kappa.

Andrzej Kruczyński

Były oficer GROM-u, uczestnik działań specjalnych i misji zagranicznych. Wieloletni szef bezpieczeństwa Stadionu Narodowego. 
Wszechstronnie wyszkolony w zakresie operacji antyterrorystycznych oraz działań sił specjalnych. Współpracował z czołowymi służbami i formacjami zagranicznymi.