misja

Radykalizacja to złożony proces, w którym osoba lub grupa osób zaczyna przyjmować skrajną, opartą na różnych formach przemocy, ideologię lub przekonania. To odrzucenie przyjętego przez ogół społeczeństwa status quo i negowanie podstawowych wartości demokratycznych oraz rosnąca skłonność do używania przemocy dla osiągnięcia celów ideologicznych.

Jest wiele dróg prowadzących przez proces radykalizacji do ekstremizmu, m.in. wykluczenie społeczne, polaryzacja, piętnowanie odmienności, teorie spiskowe, mowa i przestępstwa motywowane nienawiścią. Radykalizacja może mieć różne formy, od ekstremizmu ideologicznego, przez przestępstwa, aż po fundamentalizm religijny. Końcowym etapem radykalizacji może być akt przemocy czy nawet terroryzmu. Na każdym z etapów radykalizacji można zareagować poprzez działania prewencyjne, przeciwdziałanie i de-radykalizację.

W naszym kraju problem radykalizacji nie jest należycie rozpoznany. Brakuje ekspertyz i analiz, programów prewencyjnych i edukacyjnych. Poziom wiedzy 
i świadomości społecznej na temat procesu radykalizacji i ekstremizmu jest znikomy. Chcemy to zmienić! Wierzymy, że w Polsce potrzeba strategicznych działań prewencyjnych, opartych na eksperckiej wiedzy i doświadczeniu. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą stworzenia bloga. 

Eksperci i ekspertki piszący na tym blogu wchodzą w skład pierwszej w Polsce Międzysektorowej Grupy Eksperckiej ds. prewencji i przeciwdziałania radykalizacji. Jest to inicjatywa Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego – fundacji, której misją jest informowanie i edukowanie o zagadnieniach dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat procesu radykalizacji.  

Zapraszamy do lektury naszego bloga!

Jeżeli mają Państwo sugestie dotyczące tematów, które powinny zostać poruszone przez naszych ekspertów, zapraszamy do kontaktu. 

Blog www.radykalizacja.pl jest zarejestrowanym tytułem prasowym wpisanym do rejestru dzienników i czasopism.

Instytut Bezpieczeństwa Społecznego jest jedną z niewielu, jak nie jedyną w Polsce, organizacją pozarządową zajmującą się tematyką radykalizacji. Fundację tworzą praktycy – najlepsi w kraju eksperci i trenerzy, zajmujący się przeciwdziałaniem radykalizacji prowadzącej do ekstremizmu (CVE). Są to m. in. działacze społeczni, wykładowcy akademiccy, byli współpracownicy specjalistycznych organizacji międzynarodowych, byli policjanci i funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W naszym gronie są także eksperci od bezpieczeństwa i edukacji antyterrorystycznej, prawnicy, psycholodzy oraz trenerzy kompetencji międzykulturowych.