Teorie spiskowe i prawicowy ekstremizm: Raport dla Komisji Europejskiej

Wybuch epidemii Covid-19 był prawdziwym katalizatorem dla teorii spiskowych. Gdy niewidoczny gołym okiem wirus wywołał widoczny i odczuwalny globalnie kryzys gospodarczy, polityczny i zaufania do instytucji publicznych skrajna prawica zaczęła oferować odbiorcom teorii spiskowych proste odpowiedzi na bardzo złożone problemy w celu rekrutacji nowych zwolenników i popularyzacji swojego programu.

Częstotliwość, z jaką te teorie spiskowe pojawiają się w retoryce ekstremistów, sugeruje, że mogą one odgrywać ważną rolę ideologiczną i działać jako ogniwo napędowe w procesie radykalizacji.

Zgodnie z dostępną literaturą, rozpowszechnianie teorii spiskowych przez grupy ekstremistyczne służy wzmocnieniu poczucia identyfikacji z grupą jednostek, które przyjmują wiarę w tzw. Prawdziwą wiedzę ii ukryte fakty. Proste wytłumaczenia I narracja mają z kolei na celu zapewnienie komfortu życia w warunkach borykania się ze złożonymi, poczucie realizacji misji, uzasadnienie dla stosowania przemocy wobec przeciwników oraz delegitymizacji przeciwnika jako uczestnika bądź marionetki potężnego spisku.

Raport można pobrać tutaj.